Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 4053/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

przed upływem 5 lat i przeznaczy środki na własne cele mieszkaniowe to będzie zwolniony z podatku. Uzyskał odpowiedź twierdzącą i o żadnej uldze 'meldunkowej' nikt...
nie był zameldowany, a zatem nie mógł skorzystać z tzw. 'ulgi meldunkowej' obowiązującej w latach 2007-2008. W związku z powyższym dokonane zbycie nieruchomości podlegało...

I SA/Wr 966/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

., Powoływane przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch...
powodów. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana...

I SA/Wr 969/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-12

administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych, Skarżąca...

I SA/Wr 967/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

., Powoływane przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów...
. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana...

I SA/Wr 968/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

., Powoływane przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch...
powodów. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana...

I SA/Wr 970/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-12

administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych, Skarżąca...

I SA/Wr 965/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

., Powoływane przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów...
. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana...

I SA/Wr 976/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów. Po pierwsze problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem...

I SA/Wr 974/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów. Po pierwsze problem...
związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana jest szczególna staranność...

I SA/Wr 975/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

przez pełnomocnika Skarżącej w kontekście tej zasady przykłady orzeczeń sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej nie mają uzasadnienia z dwóch powodów. Po pierwsze...
problem związany z ulgą meldunkową dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skarżąca zaś jest podmiotem profesjonalnym - przedsiębiorcą, od którego wymagana jest szczególna...
1   Następne >   +2   4