Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 341/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-16

celu (funkcji) przepisu regulującego ulgę meldunkową następuje już po spełnieniu pierwszego warunku, tj. podatnik, który był zameldowany w zbywanym lokalu na pobyt stały...
nie było warunkiem zwolnienia z opodatkowania, to przy uldze meldunkowej jest warunkiem tego zwolnienia. Pogląd ten oparty jest na wykładni językowej art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f....

II FSK 3219/15 - Wyrok NSA z 2016-05-06

pewnych preferencji czy przywilejów podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów...
jego zdaniem powoływanie się przez Sąd na regulacje w zakresie tzw. ulgi meldunkowej i zwolnienia od akcyzy (s. 6), zdaniem NSA nie jest uprawniony pogląd, że 'O ile...

I SA/Po 591/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe Kolegium...

I SA/Po 593/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną...

I SA/Po 592/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

powierzchni spełniały warunki uzasadniające uznanie ich za infrastrukturę towarzyszącą. Nadto pełnomocnik skarżącej, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu...

I SA/Po 594/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, odwołując się do ulgi meldunkowej wskazywał, że zwolnieniu powinien podlegać nie tylko grunt pod halą., Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., wskazaną we wstępie, Samorządowe...

I SA/Bd 572/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia...

I SA/Po 880/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

dawnych [...]), a nie budynki posadowione na danym fragmencie działki. Parafia - w postępowaniach meldunkowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta [...] - konsekwentnie...
:, 1) grunty,, 2) budynki lub ich części;, 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Zgodnie z art. 1b ust. 1 tej ustawy, ulgi...