Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 819/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-17

mieszkalnego, w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej:, a) możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej - jest prawidłowe;, b) zwolnienia...
z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przynależnego do mieszkania udziału w gruncie oraz braku obowiązku wykazania podatku z tego tytułu w zeznaniu rocznym...