Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 129/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

osobowych z wydziału meldunkowego ponosi w związku z koniecznością pozyskania danych o osobach zameldowanych w danym lokalu, na etapie postępowania zmierzającego np. do uzyskania...
nieruchomości, opłaty za udostępnianie danych z wydziału meldunkowego i inne o podobnym charakterze, należy każdorazowo odnosić odpowiednio jako koszty gospodarki zasobami...

I SA/Wr 1123/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

A. Opłaty za udostępnienie danych osobowych z wydziału meldunkowego A ponosi w związku z koniecznością pozyskania danych o osobach zameldowanych w danym lokalu, na etapie...
nieruchomości, opłaty za udostępnianie danych z wydziału meldunkowego i inne o podobnym charakterze, należy każdorazowo odnosić odpowiednio jako koszty gospodarki zasobami...

III SA/Wa 129/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

do logicznych wniosków, bowiem innymi datami zamieszkania A. i A. R. przy ul. [...] dysponuje organ podatkowy, inne daty są podane w organie meldunkowym...
na rachunek Funduszu korzysta z ulgi podatkowej - pod warunkiem wszakże realizacji celu tejże ustawy (por. wyrok WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2009r., sygn. akt I SA/Gl...