Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2440/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

, a oleju opałowego w ogóle nie kupowały. W 148 przypadkach stwierdzono, iż osoby, których dane widniały na oświadczeniach nie figurowały i nie figurują w zbiorach meldunkowych...
w zbiorach meldunkowych i PESEL ewidencji miast i gmin a kierowana na wskazane w oświadczeniach adresy korespondencja wracała z adnotacją 'Adresat nieznany'., Jak wynika...

III SA/Łd 900/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

). Organ potwierdził, że w lutym 2009r. Z Z figurował w zbiorze meldunkowym pod adresem [...] [...], [...] [...] (k 650), jednakże w odpowiedzi na wezwanie do złożenia...
ulg i zwolnień podatkowych nie uprawnia go do ustanawiania warunków, które są niemożliwe do spełnienia przez podatnika. Podkreślił jednocześnie, że chodzi o taką...

I SA/Sz 1263/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi P. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okresy od stycznia do czerwca 2005 r. oddala skargę.

I SA/Sz 1264/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi P. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okresy od stycznia do grudnia 2004 r. oddala skargę.