Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1014/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-10

z dnia 5 października 2018 r. J. i Z.K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę, w której zarzucili, że stali się ofiarami ulgi meldunkowej...
w zakresie ulgi meldunkowej wnieśli o pozytywne rozpatrzenie ich sprawy i zwrot niesłusznie pobranego podatku., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Administracji...

I SA/Gl 820/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-22

fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości:, - w części odpowiadającej...
fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Wojewódzki Sąd...

II FZ 43/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę, w której zarzucili, że stali się ofiarami ulgi meldunkowej. Wskazali, że w 2010 r. dokonali zbycia lokalu...
. Powołując się na swoją trudną sytuację finansową, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ulgi meldunkowej, Skarżący...

I SA/Go 146/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-28

. zeznania dołączył poświadczenie zameldowania oraz wyjaśnienie, w którym stwierdził, m.in., że złożył stosowne oświadczenie o uldze meldunkowej ustnie podczas rozmowy...
nieruchomości, w kwocie 10.450 zł. Co prawda skarżący utrzymywał w toku prowadzonego przez organ postępowania sprawdzającego, że złożył stosowne oświadczenie o uldze meldunkowej...

I SA/Bd 5/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-18

interpretację indywidualną, nr [...], dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zastosowania ulgi meldunkowej. Przedmiotowa interpretacja zawierająca...

I SA/Gl 39/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-27

zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej przychodu przypadającego na lokal mieszkalny na podstawie tzw. ulgi meldunkowej...

II FSK 1198/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

., działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną, w sprawie T. C., dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi...
meldunkowej. Interpretacja ta zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi. Została doręczona skarżącej w dniu 31 sierpnia 2010 r., W dniu 27...