Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 2038/13 - Wyrok NSA z 2015-09-30

na podstawie tak zwanej ulgi meldunkowej. W dniu 20 października 2009 r. Skarżąca dokonała wpłaty przedmiotowej kwoty wynikającej z zeznania PIT-36 za 2008 r. Decyzją z 18...