Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 2038/13 - Wyrok NSA z 2015-09-30

na podstawie tak zwanej ulgi meldunkowej. W dniu 20 października 2009 r. Skarżąca dokonała wpłaty przedmiotowej kwoty wynikającej z zeznania PIT-36 za 2008 r. Decyzją z 18...

I SA/Wa 1276/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-20

i łącznie [...] izb oraz jeden lokal użytkowy. Prezydent [...] w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji powołał się także na treść domowej książki meldunkowej prowadzonej...
dla budynku przy ul. [...] oficyny przechowywanej w 'Zbiorze Ksiąg Meldunkowych [...]', sygn. [...], tom I i II, przesłanej przez Archiwum Państwowe [...] z dnia...