Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 634/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do ulgi meldunkowej postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 11...

II FZ 633/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

do złożenia oświadczenia uprawniającego do ulgi meldunkowej postanawia: oddalić zażalenie. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił...