Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 772/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

stwierdził, że nieprawidłowa interpretacja przepisów, odnośnie niedopełnienia przez podatnika wymogów formalnych przy ubieganiu się o tzw. ulgę meldunkową...
nie zaistniały przesłanki do umorzenia kosztów egzekucyjnych i w związku z powyższym odmówił udzielenia zobowiązanej wnioskowanej ulgi., Spółka, reprezentowana przez radcę...