Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Go 819/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

. wskazane jest miejsce rozliczenia i zamieszkania [...], zaś ulgi podatkowe są powiązane z instytucją małżeństwa., W końcowej części skargi skarżący podniósł też zarzut...
określonej jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na dopełnienie obowiązku meldunkowego. Definicję pojęcia 'stałego zamieszkiwania' wprowadza przepis definicyjny art...