Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 677/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-30

nie uwzględnił przy tym, że podatnicy nie dotrzymali terminu do złożenia oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej z powodu braku świadomości spowodowanej ich podeszłym...
, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przedstawił okoliczności powstania zaległości podatkowej. Podniósł, że podatnikom przysługiwało uprawnienie do skorzystania z tzw. ulgi...

I SA/Ol 772/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

stwierdził, że nieprawidłowa interpretacja przepisów, odnośnie niedopełnienia przez podatnika wymogów formalnych przy ubieganiu się o tzw. ulgę meldunkową...
nie zaistniały przesłanki do umorzenia kosztów egzekucyjnych i w związku z powyższym odmówił udzielenia zobowiązanej wnioskowanej ulgi., Spółka, reprezentowana przez radcę...

I SA/Gl 1369/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

korekty jest wcześniejsze niewykazanie podatku z tej sprzedaży. Jak zaznaczył, nie miał uprzednio świadomości o możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
oraz prawo do ulgi mieszkaniowej. Znajduje to dalsze potwierdzenie w treści zarzutów wniesionych przez zobowiązanego na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu...

I SA/Gd 715/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, wynikającego z tzw. ulgi meldunkowej od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2009 r. Nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, wyrokiem z dnia 5 maja...

I SA/Gd 232/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-19

wskazała, że skutecznie złożyła oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej., A. L. stwierdził, że jego sytuacja finansowa nie uzasadnia zabezpieczenia, dysponował...

I SA/Gd 230/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-19

wskazała, że skutecznie złożyła oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej., S. L. stwierdziła, że jej sytuacja finansowa nie uzasadnia zabezpieczenia, dysponowała ona...