Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

dochodowego z tytułu zbycia mieszkania w 2011 r., błędne uznanie, że nie spełnia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, błędne uznanie, że nie złożył oświadczenia...
do uzyskania ulgi meldunkowej wynika z treści aktów notarialnych dotyczących zbycia lokalu z dnia [...] lutego 2011 r. oraz nabycia kolejnego lokalu z dnia [...] marca 2011 r...