Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 213/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminu...
o stwierdzenie nieważności postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia [...] lutego 2016 r., którym to postanowieniem stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia zażalenia...

III SA/Wa 212/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminu...
o stwierdzenie nieważności postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia [...] lutego 2016 r., którym to postanowieniem stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia zażalenia...

III SA/Wa 713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminowi...

III SA/Wa 714/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego nieważność postanowienia w sprawie uchybienia terminowi...

III SA/Wa 216/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala...
postanowieniem szefa Krajowej Administracji Skarbowej z [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...

III SA/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala...
postanowieniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...

III SA/Wa 716/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia., Sąd w uzasadnieniu powyższego wyroku wskazał, że zaskarżone postanowienie...

III SA/Wa 715/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia., Sąd w uzasadnieniu powyższego wyroku wskazał, że zaskarżone postanowienie Szefa...

III SA/Wa 214/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia oddala skargę Naczelnik...
Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności wspomnianego postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r...

III SA/Wa 215/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia oddala skargę Naczelnik...
postępowania administracyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności wspomnianego postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   75