Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

III SA/Kr 190/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Bustryk, stanowiącego Załącznik numer 5 do uchwały, w zakresie...
, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd następuje tylko w przypadku istotnego naruszenia prawa, zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a....

III SA/Kr 193/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

o samorządzie gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Stasikówka, stanowiącego Załącznik numer 1 do uchwały...
terytorialnego jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd następuje tylko w przypadku istotnego naruszenia prawa, zgodnie...

III SA/Kr 189/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

o samorządzie gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Małe Ciche, stanowiącego Załącznik numer 3 do uchwały...
, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd następuje tylko w przypadku istotnego naruszenia prawa, zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a....

III SA/Kr 191/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Poronin, stanowiącego Załącznik numer 1 do uchwały, w zakresie Rozdziału I § 1 - 3...
z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd następuje tylko w przypadku istotnego naruszenia prawa, zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a., W literaturze...

III SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Suche, stanowiącego Załącznik numer 2 do uchwały, w zakresie Rozdziału I § 1...
w sprawie statutu nie jest wprawdzie wiążący dla rady gminy, ale ich brak należy ocenić jako istotne naruszenie prawa, które powinno skutkować stwierdzeniem nieważności...

III SA/Kr 188/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Ząb, stanowiącego Załącznik numer 4 do uchwały, w zakresie Rozdziału I § 1 - 3...
lub sprawiedliwości społecznej. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności...

III SA/Kr 186/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

o samorządzie gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Nowe Bystre, stanowiącego Załącznik numer 3 do uchwały...
lub sprawiedliwości społecznej. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały...

III SA/Kr 187/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

o samorządzie gminnym., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej Statutu Sołectwa Murzasichle, stanowiącego Załącznik numer 2 do uchwały...
. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa. Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd następuje...

I SA/Kr 391/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

. 4329, zaskarżając ją w całości i wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, zarzucając naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
oraz wyrok NSA z dnia 2 lutego 2017 r. sygn. II FSK 1691/15)., Z tych względów sąd, na podstawie art. 147 § 1 ustawy o p.p.s.a., stwierdził nieważność zaskarżonej...

I SA/Kr 1080/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-15

miejscowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. pod poz. 4329, zaskarżając ją w całości i wnosząc o stwierdzenie...
Gminy Poronin, zwaną dalej 'Rada Gminy' z dnia 30 maja 2019 r., nr X/62/2019 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej stwierdził nieważność zaskarżonej...
1   Następne >   3