Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania Skarga Z. R...

I OPP 57/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewody M. z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] wraz...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2007 r.o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewody M. z dnia...

I OPP 74/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia...
i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2006 r...

I OPP 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania Pismem...

I ONP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.; dalej: u.s.u.s.), odmówił stwierdzenia nieważności wyżej wskazanej decyzji...
., nie jest obarczona wadami kwalifikowanymi, w tym wadą rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji prawidłowo organ odmówił stwierdzenia nieważności., Prokurator Okręgowy...

I ONP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

(...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy...

I ONP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

(...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej...

I ONP 19/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

(...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego...
w W. z dnia (...) czerwca 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku...

I ONP 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku...
r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego...

I OPP 66/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] kwietnia 2005 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   13