Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 3167/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, Decyzją z [...] września 2005 r. Prezes Urzędu Transportu...

II GSK 2884/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. uchylić...
z o.o. w P. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z [...] września 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II GSK 1339/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek opłat...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] kwietnia 2010r...

II GSK 1574/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek opłat...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] stycznia 2009r...

II GSK 1660/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek...
2014r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] marca 2007r...

II GSK 3691/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia...
Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. (nr [...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał...

II GSK 3058/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. uchylić...
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że:, Pismem...

II GSK 2287/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek opłat...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. skarżąca...

II GSK 2315/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek opłat...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. skarżąca...

II GSK 2881/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek opłat...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   7