Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

VII SA/Wa 1532/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

z dnia [...] maja 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie zezwolenia na założenie lotniska użytku niepublicznego...

VII SA/Wa 1533/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

z dnia [...] kwietnia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] sierpnia 2012 r. w przedmiocie wpisania lotniska [...] do rejestru lotnisk...

VII SA/Wa 2993/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-07

[...] na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] października 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
., znak: [...], w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] sierpnia 2012 r., znak: [...], dotyczącej wpisania lotniska...

VII SA/Wa 1870/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

do stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ( wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa)., Zarzut...
zasadności wniosku o stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji. Decyzja ta, nie mogła być jednak oceniana pod kątem przesłanek nieważności we wznowionym postępowaniu...

I OSK 286/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o powołaniu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o powołaniu na stanowisko tymczasowego organizatora rozkładów lotów w porcie lotniczym...

VI SA/Wa 136/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-16

Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o powołaniu...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w sprawie powołania tymczasowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   22