Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OZ 59/14 - Postanowienie NSA z 2016-12-30

nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...], stwierdzenia nieważności karty 19 protokołu, stwierdzenia nieważności...
., w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...], stwierdzenia nieważności protokołu rozprawy...

III SA/Lu 472/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-28

niejawnym sprawy ze skargi L. K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...] upr...
. [...], stwierdzenia nieważności karty 19 protokołu, stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego L.-Z. w L. z dnia [...] 2011 r., sygn. akt [...] upr. [...] w zakresie...

II SAB/Lu 410/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-28

na wspomniane postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r., W dniu 31 maja 2017 r. (data nadania na kopercie) skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności postanowień...
:, Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania podlega odrzuceniu., Po pierwsze, ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II SA/Wa 2258/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

Sądu Najwyższego z dnia [...]sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę D. M., Prezes Zarządu Fundacji [...], pismem...
z dnia 6 lipca 2011 r. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności skierowanej do niego decyzji Pierwszego Prezesa Najwyższego z dnia [...] czerwca 2011 r...

III SA/Lu 472/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-13

niejawnym sprawy ze skargi L. K. na Prezesa Sądu Rejonowego L.-Z. w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia 1 października...
2007 r., sygn. akt [...]/07, stwierdzenia nieważności protokołu rozprawy z dnia [...] września 2007 r., stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego L.-Z. w L...

I OZ 59/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-30

L.K. z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ze skargi L.K. na Prezesa Sądu Rejonowego [...] w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego...
[...] w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...]/07, stwierdzenia nieważności karty 19 protokołu, stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego [...] w L...

II SA/Bk 839/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-12

lub stwierdzenie nieważności zakwestionowanego rozstrzygnięcia wskutek rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację...
decyzji administracyjnej. Wydanie w takich warunkach decyzji - stanowi o braku jej podstawy prawnej i winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 156 § 1...

III SA/Lu 472/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

niejawnym sprawy ze skargi L. K. na Prezesa Sądu Rejonowego L.-Z. w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L.z dnia 1 października...
2007 r., sygn. akt XIII C upr. 443/07, stwierdzenia nieważności protokołu rozprawy z dnia 27 września 2007 r., stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego L...

III SAB/Wr 170/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-23

Apelacyjnego we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o ustanowieniu M. T. biegłym sądowym., Zarządzeniem z [...] r., Przewodniczący...
(oryginału bądź kserokopii) ponaglenia w sprawie przewlekłości postępowania przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności...

III SA/Lu 472/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-19

niejawnym sprawy ze skargi L. K. na Prezesa Sądu Rejonowego [...] w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [..] października...
2007 r., sygn. akt XIII C [...], stwierdzenia nieważności protokołu rozprawy z dnia [...] września 2007 r., stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego [...] w L...
1   Następne >   +2   +5   +10   39