Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

V SA/Wa 1454/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

- [...] w W. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odmowy potwierdzenia represji. 1. oddala...
w mocy swoją decyzję nr [...] z [...] czerwca 2009 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej nr [...] wydanej w dniu [...] października 2004 r...

IV SA/Wa 862/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] października 2006 r...

IV SA/Wa 1174/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

wynagrodzenia., W dniu [...] stycznia 2017 r. Prezes Instytutu Pamięci wydał decyzję nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej nr [...] z dnia [...] grudnia...
do osoby, która była stroną w sprawie. Nie są zatem spełnione przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji określone w art. 156 § 1 pkt 3 i 4 K.p.a., Organ podał, że decyzja...

IV SA/Wa 2603/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1...
utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Nr [...], wydanej w dniu [...] października 2012...

IV SA/Wa 875/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
[...] stycznia 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] listopada 2017 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Instytutu Pamięci...

IV SA/Wa 863/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
Narodowi Polskiemu utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Instytutu Pamięci...

IV SA/Wa 2702/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

') ze względu na nowe dowody w postaci wyroków sądów powszechnych i udostępnione przez IPN akta oraz o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa IPN z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej [...] października 2004 r. uznając, że wobec wskazania przez skarżącą dwóch trybów (wznowienie...

IV SA/Wa 2607/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] z [...] marca 2011 r., utrzymującej...

V SA/Wa 2073/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-11

i udostępnione przez IPN akta, oraz o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa IPN z [...] października 2004 r. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa ze względu na wydanie...
tej decyzji bez podstawy prawnej., Postanowieniem z [...] maja 2009 r. Prezes IPN wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej...

IV SA/Wa 1280/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
Narodowej, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] z dnia [...] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   22