Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

V SA/Wa 4832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie...
wniosek o stwierdzenie nieważności (należy podać przynajmniej numery i daty wydania tych decyzji)., Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r...

V SA/Wa 1167/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-04

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu...
została w następującym stanie faktycznym:, E. i J. R. dnia [...] lipca 2006 r. złożyli do Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR wniosek o stwierdzenie nieważności...

V SA/Wa 1166/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-04

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu...
została w następującym stanie faktycznym:, E. i J. R. dnia [...] lipca 2006 r. złożyli do Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR wniosek o stwierdzenie nieważności...

V SA/Wa 123/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez A. C. jest postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. o umorzeniu postępowania w całości w sprawie przyznania płatności w ramach...

II GSK 321/09 - Wyrok NSA z 2010-01-20

. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania...
Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej...

II GSK 1145/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

r., Nr [...] Znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przyznaniu płatności do gruntów oddalił skargę., Ze stanu faktycznego sprawy...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w R. z dnia [...] grudnia 2007 r. w sprawie płatności do gruntów rolnych na rok 2007., Dyrektor...

V SA/Wa 2163/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi J...
Rolnictwa we Wrocławiu, (dalej: 'Dyrektor Oddziału' lub 'organ I instancji') z .... sierpnia 2017 r. Nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura...

II GSK 266/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja wydana w przedmiocie stwierdzenia nieważności innej decyzji administracyjnej. Kwestionowana decyzja Prezesa Agencji...
., Wnoszący skargę kasacyjną uznał za błędny pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż skargi na decyzje orzekające o stwierdzeniu nieważności innej decyzji...

VIII SA/Wa 1023/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie anulowania numeru identyfikacyjnego oraz odmowy wpisu do ewidencji producentów rolnych oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja...
stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w [...] (dalej 'Kierownik ARiMR') z [...] maja 2014 r. w sprawie anulowania numeru identyfikacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100