Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III SA/Gl 674/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-09

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, nr [...], z [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2009 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu...

I SA/Sz 649/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

ze skargi T. S. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w S. z dnia 17 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
w [...] z dnia 28 lutego 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 26 października 2015 r. znak...

I SA/Sz 648/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

ze skargi T. S. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w S. z dnia 17 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
28 lutego 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 26 października 2015 r. znak [...] w całości...

I FSK 200/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od marca do grudnia 2010 r. 1) oddala skargę...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z 28 lutego 2017 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji tegoż organu z 26 października 2015 r., określającej R. sp...

I FSK 201/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do kwietnia 2011 r. 1...
uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z 28 lutego 2017 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji tegoż organu z 26 października...

II FSK 3005/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. oddala skargę kasacyjną. 1...
Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w L. z dnia 16 maja 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania...

III SA/Wa 309/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej...
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej też 'Op'), złożył wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

II FSK 2662/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwocie 90.260 zł., W dniu 23 listopada 2015 r. do organu kontroli wpłynął wniosek strony o stwierdzenie nieważności...

I SA/Lu 478/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I tutejszego Sądu...

III SA/Wa 309/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

-Skarbowego w W. z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   32