Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Maria...
w W. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...

VII SA/Wa 2604/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] września 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2005 r...

VII SA/Wa 2602/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

w mocy postanowienie tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] listopada...
2004 r. nr [...]., Z akt sprawy wynika, iż skarżąca Spółka pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu...

VII SA/Wa 2603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

w mocy postanowienie własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca...
2004 r. nr [...]., Z akt sprawy wynika, iż skarżąca Spółka pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu...

VII SA/Wa 2605/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

postanowienie własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] lutego 2009 r...
. nr [...]., Z akt sprawy wynika, iż skarżąca Spółka pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia...

VII SA/Wa 2580/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

: [...] utrzymujące w mocy postanowienie własne tego organu z dnia, [...] czerwca 2014 r. znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
, iż skarżąca Spółka pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającej stawki jednostkowe...

VII SA/Wa 2581/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Przedmiotem skargi [...] Sp. z o.o. w [...] jest postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r...
. znak: [...] utrzymujące w mocy postanowienie własne tego organu z dnia, [...] czerwca 2014 r. znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

VII SA/Wa 2587/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r., znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
w mocy postanowienie własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia...

VII SA/Wa 2577/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Przedmiotem skargi [...]S.A. w [...] jest postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r. znak...
: [...]utrzymujące w mocy postanowienie własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego...

VII SA/Wa 2588/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
w mocy postanowienie własne tego organu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14