Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SA/Wa 285/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uposażenia zasadniczego - oddala skargę - Minister...
[...] października 2013 r. [...]o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r...

VI SA/Wa 1193/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-28

[...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
2005 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwości do Ministra Sprawiedliwości E. M. domagała się stwierdzenia nieważności dwóch decyzji wydanych przez ten organ: decyzji...

I OSK 1628/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

Sprawiedliwości z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uposażenia zasadniczego oddala...
Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uposażenia...

I OSK 2017/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

[...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej przydział na lokal mieszkalny oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej przydział na lokal mieszkalny., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W. H. (dalej skarżący...

II GSK 1023/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 28 marca...
2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1023/07 oddalił skargę E. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 284/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania nagrody rocznej - oddala skargę - Minister...
[...] października 2013 r. [...]o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] marca 2008 r...

II SA/Wa 283/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty części uposażenia - oddala skargę - Minister...
[...] października 2013 r. [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] lutego 2009 r...

VI SA/Wa 286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

Sprawiedliwości z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Minister...
sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 1986 r. o mianowaniu A. K. asesorem notarialnym oraz decyzji z dnia [...] listopada 1987 r. o mianowaniu...

III OSK 417/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] marca 2016 r. nr [...], odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra...
stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w sprawie przydziału K.D. lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul...

II SA/Wa 867/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

[...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących odmowy przyznania zwiększonej kwoty dodatku...
[...] lutego 2007 r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. z dnia [...] marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100