Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

I OSK 787/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji oddala...
Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby...

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie...

II SA/Wa 1129/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji...
Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem...

II SA/Wa 1351/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wnioskiem z 6 lutego 2012 r. K. F. (dalej jako 'skarżący...
'), na podstawie art. 156 K.p.a. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] z [...] sierpnia 2008 r. Ministra Spraw Wewnętrznych...

II SA/Wa 1681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

[...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego zwolnienia ze służby...
w Policji jest zgodna z prawem., Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. S. D. wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] o stwierdzenie nieważności rozkazu...

I OSK 346/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Wewnętrznych z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby uchyla zaskarżony...
., nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i rozkazu personalnego., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy:, Minister...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 7 lutego 2005r. S. K. zwrócił...

II SA/Wa 810/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Wewnętrznych z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i rozkazu personalnego - oddala skargę...
stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2010 r. i rozkazu personalnego Komendanta Miejskiego Policji...

II OSK 988/13 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. utrzymującą w mocy decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z [...] sierpnia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw...
stwierdzenia nieważności decyzji z [...] grudnia 1956 r. o odmowie przyznania A. R. własności czasowej do nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...] [...] (dalej...

II SA/Wa 213/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

[...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2015...
. 267 ze zm.), dalej: 'k.p.a.', utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] listopada 2014 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   37