Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

I GSK 2150/18 - Wyrok NSA z 2022-02-09

podatkowych począwszy od dnia stwierdzenia pobrania z budżetu państwa dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od dnia (..). Decyzją ta została utrzymana w mocy w wyniku...
zadania, i to nawet w sytuacji prawidłowego wydatkowania pozyskanych na ten cel środków. Konsekwencją tego było stwierdzenie naruszenia art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy...

II GSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-04-22

[...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim...
Polskiego Związku A. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] listopada 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji...