Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

IV SA/Wa 1537/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Przedmiotem skargi wniesionej...
[(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej: 'k.p.a.'], postanowienie własne z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia...

II OSK 1650/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Regionalnego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
r., nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie własne z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Rozwoju Regionalnego...

V SA/Wa 2632/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-29

. z o.o. w [...] na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Centrum...
[...] września 2012 r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia [...] sierpnia 2012 znak: [...]odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Centrum Systemów...

II GSK 1801/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

o stwierdzenie nieważności pisma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia [...] marca 2006 r., nr [...], o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu...
C.P. na pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z [...] maja 2012 r., znak: [...], nr [...], w przedmiocie uznania za bezpodstawny wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...

II GSK 1922/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

w sprawie ze skargi 'C. B. P.' Spółki z o.o. we W. na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie...
k.p.a. na skutek uznania, iż nie jest możliwym wyeliminowanie z obiegu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Województwa Podlaskiego,, 4) niezastosowanie art...

V SA/Wa 1780/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych postanawia: -odrzucić skargę. C. P. pismem z dnia 2...
lipca 2012 r. wniósł skargę na pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] maja 2012 r. uznające wniosek z dnia 5 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...

II GSK 1223/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

ze skargi 'C. B. P.' Spółki z o.o. we W. na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności oceny...
orzeczenia podał, że Spółka wniosła w dniu 16 marca 2008 r. pismo do Ministra Rozwoju Regionalnego o stwierdzenie nieważności lub stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa...

IV SA/Wa 1537/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] lipca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
niejawnym sprawy ze skargi S. L., Z. O., S. S. i J. U. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] lipca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

V SA/Wa 1509/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

złożyła I. O. - [...] wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 2012 r. znak: [...] w myśl art. 145 § 1 pkt 2) ppsa, z uwagi na rażące naruszenie...
o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] lipca 2012 nr [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie należy zauważyć, że uprawnienia...

V SA/Wa 2632/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

K. Sp. z o.o. w N. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie...
w mocy decyzję własną z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak: [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   16