Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

V SA/Wa 2044/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] z [...] maja 2009r. oraz poprzedzającej ja decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

I SA/Wa 3233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

. i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
[...], przeznaczonej na parcelację, tj. [...] ha z nieruchomości [...] oraz całej nieruchomości [...] ha (łącznie [...] ha);, 2) odmówił stwierdzenia nieważności ww...

II OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] orzekającej o częściowej zmianie decyzji Kierownika...
jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] , 2. stwierdzić nieważność...

I OSK 825/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

lutego 1958 r. odpowiadający przesłance określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. i skutkuje stwierdzeniem nieważności orzeczenia o przejściu przedsiębiorstwa na własność państwa...
Wsi z dnia (...) września 2009r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej punktu 1 i 3 i oddala skargę, 2...

I GSK 290/20 - Wyrok NSA z 2020-06-24

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
I instancji., Wnioskodawczyni, nie złożyła skargi od ww. rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego., Następnie strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

V SA/Wa 2025/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2018 r. nr (...)o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora P. Oddziału...

V SA/Wa 456/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. (dalej: 'Dyrektor ARiMR...
od rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego., Następnie, w wyniku rozpatrzenia wniosku Strony o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach...

II OW 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. z dnia [...] maja 1995 r. nr [...] postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium...
rozpatrzenia wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] maja 1995 r., nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie...

II OW 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów postanawia: wskazać Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ...
właściwy do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia [...] stycznia 1985 r. VS Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

V SA/Wa 3351/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... października 2016 r., nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez K. B...
:, Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2016 r., Strona wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Ł. Oddziału Regionalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100