Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

II SA/Wa 2508/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej postanowieniem...
Mieszkaniowej nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu...

II SA/Wa 2118/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Ministra Obrony Narodowej...
Obrony Narodowej o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 1995 r., na mocy której został on zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek...

II SA/Wa 1707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji Dowódcy...
Zbrojnych, uchylił decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] lipca 2015 r. Nr [...], w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy JW...

I OSK 1586/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

już poprzednio ( przed orzeczeniem sądu) została rozstrzygnięta inna decyzją ostateczną, a także w razie stwierdzenia nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja...
[...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15...

II SA/Wa 337/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej postanowieniem nr [...] z dnia...
. o odmowie wszczęcia postępowania, wydane na podstawie art. 61a k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku S. K. z dnia [...] kwietnia 2018 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 86/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-26

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej, na podstawie art. 17 ust. 4 z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia...
Wojskowego z dnia [...] września 2019 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. nr [...] z dnia...

II SA/Wa 675/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z [...] lipca 2007 r., na podstawie art...
wniosku J. F. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] maja 2007 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 1830/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Rektora [...] Nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów podlegających zwrotowi, stanowiących...

II SA/Wa 1018/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-14

[...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] grudnia 2002 r. w sprawie wypowiedzenia A. K. stosunku...

II SA/Wa 1699/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego uchylającego rozkaz personalny w sprawie...
jak odwołanie od orzeczenia organu I instancji., W tej sytuacji skarżący w dniu [...] lipca 2010 r. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100