Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

7 dni od daty uprawomocnienia wyroku bez uzależniania tego terminu od daty zwrotu akt do organu, stwierdzenie, że doszło do rażącego naruszenia prawa oraz zasądzenie...
sposób uzależnił zakres pojęcia informacji publicznej od rodzaju dokumentu, który zawiera w sobie informację publiczną. Sąd bowiem stwierdził, że skoro dokumenty objęte...