Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA 1197/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-15

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Konserwatora Zabytków w K. z dnia [...] marca 1972 r. nr [...] w przedmiocie przekazania w depozyt Muzeum [...] m. K. kolekcji...

I SA 361/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

[...] w [...] na decyzję Ministra Kultury z dnia [...] grudnia 2002 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. I SA 361/03, U z a s a d n i e n i e...
, Minister Kultury decyzją z dnia [...] listopada 2002 r., [...], odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w [...] z dnia [...] sierpnia...

I SA/Wa 881/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
[...] Ministra Kultury o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] grudnia 2002 roku numer [...] [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...

I SA/Wa 1699/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-26

uzupełniające z [...] kwietnia 2002 roku, organ administracji publicznej uznał za wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] sierpnia 1999 roku numer...
[...] [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we [...]., Decyzją z dnia [...] lipca 2002 roku numer [...] Minister Kultury odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA 1766/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-15

Nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia [...].07.2001 r. utrzymał zaskarżoną decyzję mocy...
., W uzasadnieniu decyzji podniósł, iż odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia [...].07.2001 r. zatwierdzającego...

I SA 1769/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-14

Ministra Kultury z dnia ... lipca 2003 r., nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia...
r. nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia ... kwietnia 1998 r. (bez numeru...

I SA/Wa 1184/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków oddala skargę I S.A./WA 1184/05, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...
., nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji [...] Konserwatora Zabytków w L. z dnia [...] 11.1989 r., nr [...], na mocy której dokonano wpisu do rejestru zabytków...

I SA 770/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

[...] marca 2003 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2003 r. (nr [...]) Minister Kultury...
utrzymał w mocy decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...] marca 2000 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków W. z lipca 1965 r...

IV SAB 501/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-21

niejawnym sprawy ze skargi D. SA w W. SA na bezczynność Ministra Kultury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] kwietnia 2003...
Ministra Kultury polegająca na niewydaniu w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Konserwatora Zabytków...

VII SA/Wa 750/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

[...] kwietnia 2004 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Kultury z dnia...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] września 2003r. znak: [...] Nr [...]., W uzasadnieniu podniesiono, iż kwestionowaną...
1   Następne >   +2   +5   10