Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X
  • Symbol

IV SA/Wa 37/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym aktem...
,, - decyzją z [...] sierpnia 1996 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu; wyrokiem z [...] stycznia 1998...

IV SA/Wa 2492/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

i Budownictwa z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Po rozpatrzeniu wniosku...
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] o ustaleniu lokalizacji. Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] lutego 2009 r., znak: [...], odmówił wszczęcia...

VIII SA/Wa 286/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oddala skargę. Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: 'MIiB' lub 'organ odwoławczy...
[...]sierpnia 1977 r., Wnioskiem z [...]sierpnia 2012 r. M. S. wystąpiła o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta [...]z [...]września 1977 r. jako wydanej...

IV SA/Wa 3819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę...
postanowienie z dnia [...] września 2015 r. o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w [...] z dnia...

IV SA/Wa 2741/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister...
z dnia [...] kwietnia 2017r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa [...] z dnia [...] września 2000r. nr [...] w zakresie objętym postępowaniem...

VIII SA/Wa 342/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oddala skargę. W przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Decyzją...
[...] sierpnia 2012 r. M. S. i S. W. wystąpiły o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia [...] września 1997 r. Nr [...], orzekającej o przekazaniu nieodpłatnie...

VII SA/Wa 41/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

[...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] września 2016 r., znak: [...], odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...

VII SA/Wa 1832/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] maja 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister...
oraz jako pełnomocnik W. B. oraz A. B. z dnia [...] kwietnia 2015 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2009 r., nr [...], o zezwoleniu...

IV SA/Wa 2945/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
. Wspólnota Mieszkaniowa 'Osiedla [...]', wniosła stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...]., Pismem z dnia [...] listopada 2012 r., znak: [...], Minister...

VII SA/Wa 35/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

[...] października 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I. Stan sprawy, 1. Minister...
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...], odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100