Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Rz 817/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

[...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego I. skargę oddala; II...
akty nadania stopnia awansu zawodowego potwierdza błędne stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Decyzje zapadły na podstawie dwóch różnych...

IV SA/Wr 91/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego I. uchyla decyzję I i II...
stwierdzenia nieważności w stosunku do decyzji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]we W. będącej aktem nadania M. P. stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego...

I OSK 21/07 - Wyrok NSA z 2007-11-07

z dnia [...], nr [...], którą utrzymana została w mocy decyzja Prezydenta Miasta W. z dnia [...] nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji - aktu nadania B. M. stopnia...
stwierdzającej nieważność decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z art. 157 § 1 kpa właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia...

II SA/Rz 341/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-14

Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela -skargę oddala- Przedmiotem...
., nr [...] o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nr [...] z dnia 2 października 2000 r. nadanego L. S. przez Dyrektora Zespołu...

II SA/Rz 940/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-15

Kuratora Oświaty z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego -skargę oddala- II SA/Rz...
[...] z dnia [...] czerwca 2010r. nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr [...] z dnia [...] czerwca 2006 r. w sprawie nadania E...

IV SA/Wr 659/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego...
kpa właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia nad organem, który wydał decyzję podlegającą stwierdzeniu nieważności. W myśl art. 9 lit. b...

IV SA/Wr 148/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Oświaty z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z dnia [...]r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności...

I OSK 312/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

w Rzeszowie z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej stopień nauczyciela kontraktowego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
w Rzeszowie z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego., Wyrok zapadł w następujących...

II SA/Wa 44/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-01

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu...
w ocenie Sądu narusza przepisy prawa., Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest jednym z trybów nadzwyczajnych wzruszenia decyzji ostatecznej. Ochrona...

II SA/Bd 233/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-05

, który zdaniem wnioskodawcy stanowić mógłby podstawę stwierdzenia nieważności decyzji., W odpowiedzi wnioskodawca pismem z dnia 26 lutego 2013 r. wskazał art. 156 § 1 pkt 2 i 7 K.p.a....
jako podstawę domagania się stwierdzenia nieważności ww decyzji., Zawiadomieniem z dnia 11 marca 2013 r. Kuratorium Oświaty w [...] poinformowało strony postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   43