Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Poborowa X

II SA/Gd 2272/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-14

przepisach., Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy wyżej wskazanego przepisu stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji., Nadmienić w tym miejscu...
. Nr [...] w przedmiocie skierowania do służby zastępczej 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2/ zasądza od Wojewódzkiej Komisji Poborowej na rzecz M.D. kwotę 10...