Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

I SA 1202/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-13

: [...] odmawiającej wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy W. Nr [...] z dnia [...] listopada 2000 r. znak: [...] w sprawie nieodpłatnego...
jak również w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w tym postępowaniu nie mogła skutecznie wnosić o wszczęcie takiego postępowania., Jak wynika...

I SA 50/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-07

wnioskiem C. P. z dnia 22 września 1999r. w kwestii stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydenta W. z dnia [...] października 1948 r. znak [...] o odmowie przywrócenia...
29 września 1999 r. dotyczył stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydenta W. z dnia [...] października 1948 r. znak [...]. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia...

I SA 2680/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2001 r. Nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego...
w W. wpłynął ponowny wniosek M. L. o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej W. z dnia [...] marca 1952r. Nr [...]. Wnioskodawczyni...

I SA 386/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-30

Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2002 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnej - oddala skargę - Zaskarżoną...
. [...] w W. nr. hip [...] i odmówiło wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej Miasta W. z dnia [...] listopada 1952r...

I SA 1793/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-22

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o odszkodowaniu za nieruchomość [...] oddala skargę. I SA 1793/02, UZASADNIENIE, W skardze...
organu z dnia [...] kwietnia 2002 r. nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy W. z dnia [...] marca 1975 r. znak: [...], w której orzeczono...

I SA 1342/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-02

[...] kwietnia 2002 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I SA 1342/02, Uzasadnienie, Decyzją...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ dokonał prawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego, jak i procesowego, w zakresie pojęcia strony...

I SA 1336/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicy W. nr [...] z dnia [...] lutego 1989 r. orzekającej o sprzedaży B...
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ dokonał prawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego, jak i procesowego...

I SA 979/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-11

w W. z dnia [...] marca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. Nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2000 r. Nr [...] stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika...

I SA 37/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-23

w W. z dnia [...] listopada 2001 nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...] 1) uchyla zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nr [...] Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego W. dnia [...] lutego 1990 r. w sprawie...

I SA 380/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

2001 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania. Naczelny Sąd...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2001 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. Postępowanie...
1   Następne >   +2   5