Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GSK 1771/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W. Z. na rzecz Komisji Nadzoru...
, W. Z. (skarżący) zwrócił się do KNF o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) z dnia [...] września 2004 r. o udzieleniu zezwolenia...

VI SA/Wa 2472/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-29

Finansowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę M. J. (skarżący) wniósł skargę do tutejszego Sądu na decyzję Komisji...
z wniosku M. J. o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2009 r. (sygn. ...) w przedmiocie odmowy wyrażenia...

II GSK 67/11 - Wyrok NSA z 2012-02-21

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
2009 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej: KPWiG ) z dnia [...] września 2004 r...

VI SA/Wa 796/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oddala...
[...] grudnia 2009 roku nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd...

VI SAB/Wa 47/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego oddala skargę Pismem z [...] stycznia 2010 r...
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. ([...]). W skardze wniesiono o zobowiązanie organu nadzoru...

VI SAB/Wa 40/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu S. w P. kwotę 100...
o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. ([...]) w przedmiocie zawieszenia działalności B. S.A. w P...

II GSK 595/12 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. nr [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok...
. akt VI SAB/Wa 47/11, oddalił skargę Stowarzyszenia [...] i skargę L. M. T. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Komisji...

VI SAB/Wa 63/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej...
w G. wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr. [...] Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia działalności B. S.A. w P., Prezes...

VI SAB/Wa 64/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej...
. wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr. [...] Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia działalności B. S.A. w P., Prezes...

VI SAB/Wa 65/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej W. S.A., L...
do postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. ([...]) w przedmiocie zawieszenia działalności B. S.A....
1   Następne >   +2   +5   +10   34