Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

II GSK 483/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Bankowego i prowadzone przez nią postępowanie nie ma bezpośredniego wpływu na uprawnienia i obowiązki członków Kasy Krajowej i nie może stanowić podstawy do stwierdzenia...
przedstawionego wniosku SKOK we W. stwierdziła, że działanie Kasy Krajowej zmierzające do utworzenia Banku [...] S.A. jest działaniem sprzecznym z celem wyrażonym w art...