Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

VI SA/Wa 1128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

Straży Granicznej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę Zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w K. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...], znak: [...] w przedmiocie utrzymania w mocy...

II SA/Wa 32/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-24

Granicznej z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego oddala skargę. Komendant Główny Straży Granicznej decyzją...
stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] lipca, 2005 r. w pkt. 4., W uzasadnieniu organ wskazał...

II SA/Wa 1750/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-18

Granicznej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Komendant Główny Straży Granicznej (dalej...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Oddziału SG z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] o odmowie przyznania K. B. prawa do ekwiwalentu...

II SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Komendant Główny Straży Granicznej (dalej: KG SG, organ), decyzją...
nr [...] z [...] listopada 2019 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej (Komendant) z [...] sierpnia 2016 r...

II GSK 1457/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych...
z [...] marca 2012 r. o nałożeniu kary pieniężnej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Sad orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, W dniu...

II SA/Wa 795/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

Granicznej z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r...
. nr [...] Komendant Główny Straży Granicznej utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego...

II SA/Wa 1797/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-14

sprawie oprócz naruszenia przepisów o właściwości nie istniały inne przesłanki stwierdzenia nieważności przedmiotowego rozkazu., A. W. decyzję Komendanta Głównego Straży...
nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności rozkazu z tego powodu, że odpadła przesłanka stanowiącą podstawę jego wydania. Jedyną wadą rozkazu o zwolnieniu ze służby...

II OSK 1799/07 - Wyrok NSA z 2009-01-14

Pożarnej z dnia [...] lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną 1. Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2007 r. VII...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji podał następujący stan sprawy:, a) Komendant Miejskiej...

II SA/Wa 2135/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

Straży Granicznej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego...
na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 oraz 127 § 3 k.p.a., utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 1770/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
wniosku Z. Z., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] lipca 2004 r., W uzasadnieniu decyzji organ podał...
1   Następne >   +2   +5   +10   48