Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X
  • Symbol

II SA/Wa 1526/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia...

II SA/Wa 1328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2015 r...
nr [...] z [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z [...] lutego 2015 r., utrzymał w mocy zaskarżone...

II SA/Wa 407/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

[...] września 2014 r., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w [...] Nr [...] z dnia [...] kwietnia 1995 r. o przyznaniu K. M. pomocy...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ww. orzeczenia KRP w [...], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Komendant Wojewódzki Policji w [...] rozstrzygnięciem...

II SA/Wa 1899/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie naliczenia i wypłaty...
.), utrzymał w mocy decyzję własną nr [...], którą odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r. odmawiającej...

II SA/Wa 1339/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. oddala skargę. Komendant Główny Policji...
Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia...

III SAB/Lu 26/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-27

- w terminie miesiąca - wniosku J. H. z dnia [...] września 2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...]; II...
2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji we W. nr [...] z dnia [...] listopada 2008 r. w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu...

II OSK 101/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie wydania pozwolenia...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie wydania pozwolenia na broń palną bojową., Wyrok ten został wydany...

II SA/Wa 1387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. - oddala skargę - Komendant Główny...
. stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji Nr [...] z dnia [...] marca 2015 r., W uzasadnieniu podał, że Komendant Wojewódzki Policji...

II SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Policji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoje wcześniejsze postanowienie nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego...

II SA/Wa 1629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Komendant Główny Policji decyzją nr [...] z dnia...
sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji nr [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100