Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

IV SA/Wa 778/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Sanitarnego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] listopada 2012 r. Nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2010 r. [...] uchylającej w całości decyzję...

VII SA/Wa 1953/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-08

w W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
., [...][...] Sp. z o.o. w W. wniosła odwołanie od ww. decyzji z [...] sierpnia 2011 r. W tym samym dniu wniosła również pismo zawierające żądanie stwierdzenia nieważności ww. decyzji...

VII SA/Wa 203/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sanitarnego z dnia [...] listopada 2008 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
. reprezentowana przez Prezydenta Miasta C. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora...

VII SA/Wa 2217/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-14

Sanitarnego z dnia [...] sierpnia 2006 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej wstrzymanie wprowadzenia do obrotu preparatu...
, iż wnoszący o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Państwowego Wojewódzkiego...

VII SAB/Wa 25/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] grudnia 2004 r. w sprawie zawieszenia postępowania oraz postanowienia z dnia [...] sierpnia 2009 r. w przedmiocie podjęcia...
choroby zawodowej - choroby skóry., Następnie w związku z wnioskiem J. H. z dnia 4 sierpnia 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...

VII SA/Wa 553/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

z dnia [...] stycznia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowień I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające postanowienie...
sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowień Głównego Inspektora Sanitarnego: z dnia [...] grudnia 2004r., znak: [...] i z dnia [...] sierpnia 2009r...

VII SA/Wa 1348/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-21

Sanitarnego z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia (...) kwietnia 2015 r., Główny...
. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji...

VII SA/Wa 1347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-21

Sanitarnego z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia (...) kwietnia 2015 r., Główny...
. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji...

VII SA/Wa 1345/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
nieważności wskazując, że decyzje, których stwierdzenia nieważności domagała się strona zostały uchylone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T...

VII SA/Wa 1037/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-08

Sanitarnego z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję. [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor...
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., zwana dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku T. P., odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100