Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 922/08 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarbowej z dnia 22 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w przedmiocie podatku dochodowego...
GIKS z dnia 22 października 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I FSK 151/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 czerwca 2006 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia 30 listopada 2005 r., stwierdzającej...

I FSK 153/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek...
r., III SA/Wa 2624/06, oddalający skargę na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 czerwca 2006 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

I FSK 1238/15 - Wyrok NSA z 2017-03-02

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., 1.2. Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, że postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2004 r. GIKS wszczął postępowanie kontrolne...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 października 2009 r. Wskazała, że decyzja ta była nieostateczna, gdyż nie została skutecznie doręczona., GIKS, po rozpatrzeniu wniosku...

II FSK 1980/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r. 1...
dalej: 'spółką') na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 listopada 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...

II FSK 1453/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od niezaewidencjonowanego przychodu...
skargę R. S. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 14 grudnia 2005 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Po 763/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-15

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala skargę /-/R.Wiatrowski /-/K.Pawlicki...
[...] listopada 2009 r. J. Z., reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora UKS w P. z dnia...

I FSK 152/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług., Jak wynika z treści uzasadnienia...

II FSK 96/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

postępowania w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
o stwierdzenie nieważności decyzji., W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 28 grudnia 2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w P. określił...

II FSK 1809/10 - Wyrok NSA z 2012-03-22

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym...
się ostateczna., Wnioskiem z dnia 11 września 2007 r. skarżący zwrócił się do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o stwierdzenie nieważności wskazanej wyżej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   20