Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OSK 2102/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Pruszkowskiego z 21 marca 2012 r. o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków przez połączenie działek ewidencyjnych położonych...
. skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej decyzji Starosty Pruszkowskiego z 21 marca 2012 r., Po rozpatrzeniu powyższego wniosku, Mazowiecki Wojewódzki...

I OSK 1133/14 - Wyrok NSA z 2014-06-06

na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia 6 listopada 2012 r. nr [..]w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
Geodety Kraju z dnia 6 listopada 2012 r. nr [..]w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia., Z uzasadnienia...

IV SA/Wa 2129/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-12

Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Zaskarżonym aktem, na podstawie art. 138 § 1...
Geodeta Kraju uchylił swoją decyzję z [...] kwietnia 2016 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia tego samego organu...

IV SA/Wa 1161/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu...
Geodezyjnego i Kartograficznego Nr [...], z [...] listopada 2017 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy P...

IV SA/Wa 172/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Geodety Kraju z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę...
stwierdzenia nieważności postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] znak [...] z dnia [...] lutego 2008 r. (utrzymującego...

IV SA/Wa 594/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-25

Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Główny Geodeta Kraju decyzją z dnia...
[...] grudnia 2009 r., orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Geodety Kraju z dnia [...] maja 2007 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy...

IV SA/Wa 246/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-06

z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Główny Geodeta Kraju decyzją...
. orzekającą o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 1991 r., znak; [...], uchylającej w całości...

I OSK 356/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22

Geodety Kraju z dnia [...] lipca 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok...
stwierdzenia nieważności decyzji., Z uzasadnienia wyroku sądu I instancji wynika, że Główny Geodeta Kraju decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...

IV SA/Wa 42/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Kraju z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. oddala skargę; 2. przyznaje...
stwierdzenia nieważności postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] znak [...] z dnia [...] lutego 2008 r. (utrzymującego...

VI SA/Wa 114/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-22

grudnia 2004r. sprawy ze skargi E. B. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
oraz 158 § 1 kpa, po rozpoznaniu wniosku E. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   81