Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 478/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

w [...] z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią...
postępowania administracyjnego z dnia [...] października 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] grudnia...

II SA/Wa 1974/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

[...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji personalnych - oddala skargę - | Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją z dnia...
, że wnioskiem z dnia [...] lipca 2010 r. A.Z. |, |wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w [...] o stwierdzenie nieważności następujących decyzji Dyrektora...

II SA/Wa 1973/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

. A. Z. wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w [...] o stwierdzenie nieważności następujących decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego w [...], wydanych...
[...], Decyzją z dnia [...] września 2010 r. nr [...] Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w [...] odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego...

III SA/Lu 260/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-07

Śledczego w L., R. W. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w L. nr [...] i nr [...] z powodu rażącego naruszenia prawa. W ocenie...
z 27 lutego 2008r. nie są przedmiotem postępowania administracyjnego, w związku z czym nie ma zastosowania instytucja stwierdzenia nieważności decyzji., Decyzją...

II SA/Wa 1302/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Służby Więziennej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji i odmowy wszczęcia postępowania oraz na postanowienie Dyrektora...
wykonaniu w całości. Wnioskiem z dnia [...] lipca 2010 r. A. Z. wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. o stwierdzenie nieważności następujących decyzji...

II SA/Wa 1355/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Służby Więziennej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i odmowy wszczęcia postępowania oraz na postanowienie Dyrektora...
nie podlegają wykonaniu w całości. Wnioskiem z dnia [...] lipca 2010 r. A. Z. wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. o stwierdzenie nieważności następujących decyzji...

III SA/Lu 261/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-09

, których dotyczy jego wniosek nie są przedmiotem postępowania administracyjnego, w związku z czym nie ma zastosowania instytucja stwierdzenia nieważności decyzji., Decyzją...
ma kompetencje w tym zakresie;, 2) naruszenie przepisów postępowania, a to art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez nie stwierdzenie nieważności decyzji personalnej, którą zaliczono...

III SA/Lu 262/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-28

do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L., za pośrednictwem Dyrektora Aresztu Śledczego w L., G. B. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu...
administracyjnego, w związku z czym nie ma zastosowania instytucja stwierdzenia nieważności decyzji., Decyzją personalną nr [...] z dnia 25 kwietnia 2008r. Dyrektor Aresztu...

II SA/Wa 2098/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

Generalnego Służby Więziennej w [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W. nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r...

II SA/Wa 353/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

Służby Więziennej w W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Dyrektor Generalny Służby Więziennej...
J.K. stwierdzenia nieważności decyzji personalnej z [...] kwietnia 2006 r. nr [...], wydanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w [...], o mianowaniu z dniem 1 maja 2006 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   17