Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SA/Sz 181/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-22

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na decyzję Nr [...] Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
decyzji p o s t a n a w i a odrzucić skargę W dniu [...] r. i z dnia [...] r. D. P. wystąpił z wnioskami do Ministra Obrony Narodowej o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SAB/Wa 484/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-29

z [...] września 2015 r. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozliczenia rocznego emerytury policyjnej postanawia: odrzucić skargę. K. J. (zwany dalej 'Skarżącym...
jego wniosku z [...] września 2015 r. o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji organu z [...] grudnia 2011 r. oraz [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie rozliczenia rocznego...

II SA/Wa 1120/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

Emerytalnego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r. postanawia...
. wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r., W uzasadnieniu organ wskazał, iż [...] J. T. zwrócił się do Dyrektora Wojskowego Biura...

III SA/Kr 1245/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-23

lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala odwołanie. M. W., powołując się na art. 155, 156 § 1 ust. 2,3 i 7 i 157 § 2 ustawy z dnia 14...
wypłaconymi przez Wojskowe Biuro Emerytalne od 01.01.1999r. na podstawie decyzji waloryzacyjnych. M. W. wniósł również o stwierdzenie nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych...

II SA/Wa 1153/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaniu prawa do wojskowej renty...

IV SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-01

po dniu 1 stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. postanawia: oddalić wniosek o przyznanie...
po dniu 1 stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r., Do wniosku tego dołączył...

III SA/Łd 1111/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-06

Emerytalnego w Ł. z dnia [...] Nr w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w przedmiocie...
. ze skargą na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł. z [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych. W skardze zawarty...

IV SO/Wr 14/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-19

stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. postanawia odrzucić wniosek skarżącego o wymierzenie...
ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych wypłaconych po dniu 1 stycznia 1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1...

II SAB/Wa 313/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-21

z dnia 18 stycznia 2009 r. o stwierdzenie nieważności decyzji waloryzacyjnych w przedmiocie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego postanawia -odrzucić skargę- K. J...
stycznia 2009 r. o stwierdzenie nieważności decyzji waloryzacyjnych w przedmiocie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego. Skarżący zarzucił, że organ potraktował wniosek...

IV SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-12

z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. postanawia odrzucić wniosek skarżącego o wymierzenie grzywny. Pismem...
1999 r. wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. Do wniosku tego dołączył wspomnianą skargę z dnia 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   12