Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 31 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
rozpatrzenie sprawy uchylił w całości własną decyzję z dnia 13 sierpnia 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli...

I SA/Op 2/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 6 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
sprawy uchylił w całości własną decyzję z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

III SA/Wa 2771/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

. O. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej i określającej...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w sprawie ustalenia i określenia...

I SA/Wr 158/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od gier za poszczególne okresy...
[...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora...

I SA/Kr 1559/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-21

21 stycznia 2015 r., sprawy ze skargi J. P. - B., na decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej, z dnia 18 lipca 2014 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
nr [...] prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Z., Podatnik (reprezentowany przez pełnomocnika) wniósł w dniu 20 stycznia 2014 r. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji, zarzucając...

I SA/Ke 287/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-25

Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu...
Kontroli Skarbowej decyzją [...] z dnia [..] utrzymał w mocy decyzję znak: [...] z dnia [...] którą odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Op 482/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-16

Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 20 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług i umorzenia...
w całości własną decyzję z dnia 13.08.2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia...

I SA/Op 483/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-16

Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 29 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług i umorzenia...
w całości własną decyzję z dnia 21.08.2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 24.01.2013...

I SA/Op 19/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-16

odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia...
oraz o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Równocześnie zwrócono się o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Jako przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

I SA/Ke 151/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją z dnia...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 18 listopada 2004r. o numerach 243/2004/D i 244/2004/D, orzekających...
1   Następne >   +2   +5   +10   67