Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Bd 228/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-01

. Uchylenie decyzji administracyjnej (aktu) względnie stwierdzenie jej (jego) nieważności przez Sąd następuje tylko w przypadku stwierdzenia istotnych wad w przeprowadzonym...
otwartym do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zostanie rozpoznane w trybie właściwym dla tegoż wezwania. Odnosząc się do kwestii merytorycznych stwierdził...