Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1302/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Skarbowej z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej w zakresie...
US) z dnia [...] lutego 2019 r., W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej z dnia 20...

III SA/Wa 2445/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
dalej Naczelnikiem US) z dnia 28 lutego 2019 r. W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej...

III SA/Wa 1234/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

lub jego poprzednika prawnego. Stwierdzenie nieważności spowodowało/spowoduje usunięcie z obrotu prawnego wadliwej czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy kredytu...
faktycznie otrzymanego kredytu., W przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), a więc od momentu zawarcia...

I SA/Bd 450/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., W skardze do tut. Sądu strona wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
decyzji Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa, które skutkowało koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Na wstępie należy zauważyć, że Sąd rozpoznał niniejszą sprawę...

I SA/Lu 659/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z [...] orzekającej o wywłaszczeniu działki nr [...]. W wyniku wieloletniego postępowania, Wojewoda L. ostateczną...
wykazał jako jej przychód., Ponadto podatniczka zleciła J. C. podjęcie czynności w celu doprowadzenia do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L...

I SA/Lu 661/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z [...] orzekającej o wywłaszczeniu działki nr [...]. W wyniku wieloletniego postępowania, Wojewoda L. ostateczną...
wykazał jako jej przychód., Ponadto podatniczka zleciła J. C. podjęcie czynności w celu doprowadzenia do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L...

I SA/Łd 381/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-17

administracyjnego, wniosek o stwierdzenie nieważności Zezwolenia wydanego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tejże strefy w części...
o stwierdzeniu nieważności zezwolenia z 22 lipca 2003 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w części dotyczącej terminu obowiązywania...

III SA/Wa 3795/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

') lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach...
, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., 4. Przedmiotem sporu w rozpatrywanej sprawie...

III SA/Wa 577/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa)., Zgodnie z art. 145 § 3 Ppsa w przypadku, gdy sąd uwzględniając skargę uchyla...
nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności...

III SA/Wa 578/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa)., Zgodnie z art. 145 § 3 Ppsa w przypadku, gdy sąd uwzględniając skargę uchyla zaskarżony akt prawny, bądź...
na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., W myśl art. 119 pkt 3 w zw. z art. 120...
1   Następne >   +2   +5   +10   100