Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1302/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Skarbowej z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej w zakresie...
US) z dnia [...] lutego 2019 r., W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej z dnia 20...

III SA/Wa 2445/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
dalej Naczelnikiem US) z dnia 28 lutego 2019 r. W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej...

III SA/Wa 2088/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-21

Wnioskodawca spodziewa się, że w przyszłości kolejni kredytobiorcy będą żądali stwierdzenia nieważności Umowy o kredyt hipoteczny w toku postępowania sądowego...
orzekły o nieważności umów o kredyt hipoteczny zawartych przez Wnioskodawcę. Stwierdzenie nieważności spowoduje usunięcie z obrotu prawnego wadliwej czynności prawnej...

III SA/Wa 1234/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

lub jego poprzednika prawnego. Stwierdzenie nieważności spowodowało/spowoduje usunięcie z obrotu prawnego wadliwej czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy kredytu...
faktycznie otrzymanego kredytu., W przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), a więc od momentu zawarcia...

II FSK 1442/23 - Wyrok NSA z 2023-12-06

Zwrot odsetek oraz innych opłat na rzecz klientów, stanowiących wydatki banku związane ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanej do waluty...
stwierdzenia nieważności umowy przez sąd, skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), od momentu zawarcia umowy dotkniętej wadliwością (przesłanką nieważności...

I SA/Bd 450/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., W skardze do tut. Sądu strona wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
decyzji Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa, które skutkowało koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Na wstępie należy zauważyć, że Sąd rozpoznał niniejszą sprawę...

II FSK 1264/23 - Wyrok NSA z 2023-12-06

dotyczącej kosztów procesu., Uzasadniając swoje stanowisko, Dyrektor stwierdził, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd, skutki prawne na gruncie...
pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności całości albo części umowy...

II FSK 1443/23 - Wyrok NSA z 2023-12-06

, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd, skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), od momentu zawarcia umowy dotkniętej wadliwością...
się obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń, to rozważyć należy, czy stan faktyczny wynikły na skutek stwierdzenia nieważności i zwrotu wzajemnych świadczeń...

II FSK 334/22 - Wyrok NSA z 2023-12-04

będą żądali stwierdzenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny w toku postępowania sądowego, co może powodować wydawanie orzeczeń skutkujących ustaleniem nieważności...
)., Sąd pierwszej instancji przyznał rację bankowi. Zaznaczył, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd powszechny skutki prawne na gruncie cywilnym występują...

I SA/Lu 659/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z [...] orzekającej o wywłaszczeniu działki nr [...]. W wyniku wieloletniego postępowania, Wojewoda L. ostateczną...
wykazał jako jej przychód., Ponadto podatniczka zleciła J. C. podjęcie czynności w celu doprowadzenia do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L...
1   Następne >   +2   +5   +10   100