Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

I SA/Bd 214/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-25

'W.' spółka z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
zakresie utrzymał ją w mocy. Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa wniesienia skargi., Następnie Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...

I SA/Gd 805/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-17

o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2007 r. oddala skargę. I SA/Gd 805/13, UZASADNIENIE...
Skarbowej [...] z dnia [...] nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania z wniosku strony z dnia [...] (uzupełnionego pismami z dnia [...]) o stwierdzenie nieważności...

I SA/Kr 876/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-15

sierpnia 2023 r. nr 1201-IOP2-4.613.2.3.2023.6 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Zaskarżoną decyzją...
maja 2023 r. nr 1201-IOP2-3.613.1.1.2022.25 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno...

I SA/Gd 1501/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości...

I SA/Po 635/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2004...
, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] utrzymującej...

I SA/Kr 441/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

stwierdzenia nieważności powyższych decyzji ostatecznych. W rezultacie, w dniu 6 października 2008 r. wydał decyzje, którymi z urzędu stwierdził nieważność wcześniej...
z wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2008 r., poprzez stwierdzenie ich nieważności, w obrocie pozostały decyzje Dyrektora Urzędu...

II FSK 1135/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. G...
w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...]. nr [...] ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków...

I SA/Po 1115/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-23

[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne...
miesiące 2002 r. oddala skargę /-/R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/K. Nikodem M. P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 stycznia 2008 r...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu...
przez doradcę podatkowego, wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], nr [...], określającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100