Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

VIII SA/Wa 243/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...]z [...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie...

VIII SA/Wa 240/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...] z [...] maja 2012 r. w przedmiocie...

VIII SA/Wa 241/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...] z [...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie...

VIII SA/Wa 242/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Skarbowej w [...] z dnia [...]marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej w [...] (dalej: 'Dyrektor IC') nr [...]z [...] marca 2012 r. w przedmiocie...

I SA/Op 345/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-14

., nr 1601-IOV-2.613.2.2022.1, którą odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nieostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowego w Opolu...
do Ministerstwa Finansów RP na podstawie art. 248 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 23...

I SA/Lu 562/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...]r., w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Po 662/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-17

w [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej postanowieniem...
z dnia [...] czerwca 2020 r. odmówił A. R. (dalej: strona, skarżąca) stwierdzenia nieważności postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...].01.2020 r...

I SA/Op 251/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec...
. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej stronie zobowiązanie w podatku od towarów i usług za marzec 2013 r., Zaskarżona decyzja zapadła...

I SA/Wr 1130/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-16

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji określającej przybliżoną kwotę podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości; II. zasądza...
DIAS z [...] czerwca 2018 r. nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego...

I SA/Gd 1001/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-10

. odrzucona., Pismem z dnia 23 marca 2022 r. Strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji ostatecznej Dyrektora IAS, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania...
się bezprzedmiotowe., Dyrektor IAS wskazał, że decyzja ostateczna, o której stwierdzenie nieważności wniesiono, została doręczona Stronie w dniu 30 września 2016 r., zatem pięcioletni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100