Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

I SA/Bd 555/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). W myśl natomiast art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc...
. Również powoływany wypis z rejestru gruntów nie stanowi podstawy do podważenia własności działki przez Skarb Państwa. Wprawdzie - wbrew stwierdzeniu organu - wypis z rejestru gruntów...